top of page

 Zhi Bai Di Huang Wan 

Inhaltsstoffe 

 • Shu Di Huang/Rx. Rehmanniae Prep.

 • Shan Yao/Rx. Dioscoreae

 • Shan Zhu Yu/Fr. Corni

 • Fu Ling/Poria

 • Mu Dan Pi/Cx. Moutan

 • Ze Xie/Rz. Alismatis

 • Zhi Mu/Rz. Anemarrhenae

 • Huang Bai (Bo)/Cx. Phellodendri

 • Fu Liao/Maltodextrin

 

 

Lieferbar als Pillen.

Zhi Bai Di Huang Wan – Pillen 12,84 € 

momentan nicht lieferbar

Wirkung 

 • nährt das Yin

 • nährt die Essenz von Leber und Niere

 • vermindert Mangel-Hitze

 • Nieren-Yin-Mangel mit aufsteigendem Feuer

 • Leber- und Nieren-Yin-Mangel mit aufsteigendem Feuer

 • Feuchte-Hitze im unteren Dreierwärmer mit zugrunde liegendem Nieren-Yin-Mangel

bottom of page