top of page

 An Shen Ke Li 

Inhaltsstoffe 

 • Zhen zhu mu/Concha Margaritaferae Usta

 • Sheng Di Huang/Rx. Rehmanniae

 • Shou Wu Teng/Caulis Polygoni Multiflori

 • Nu Zhen Zi/Fr. Ligustri

 • Dan Shen/Rx. Salviae Miltiorrhizae

 • Suan Zao Ren/Fr. Zizyphi Spinosae

 • He Huan Pi/Cx. Albizziae

 • Bai Zi Ren/Sm. Platycladi

 • Di Gu Pi/Cx. Lycii

 • Zhi Yuan Zhi/Rx. Polygalae

 • Wu Wei Zi/Fr. Schisandrae

 • Fu Liao/Maltodextrin 

Lieferbar als Granulat.

An Shen Ke Li Granulat 27,-  €

Wirkung 

 • Stärkt das Gehirn

 • beruhigt das Shen

 • nährt Qi und das Blut

 • Schwindel aufgrund von Shao-Yin-Schwäche

 • Harmonisiert emotionales Verhalten

 • Harmonisiert Unruhe

 • Harmonisiert das Schlafverhalten

bottom of page